Wykładowcy:

Dr n. med. Witold Jurczyński

Opis kursu:

Zarządzanie tkankami miękkimi wokół zębów i implantów.

  • pokrywanie mnogich recesji – różne techniki oraz ich porównanie
  • różnice w pokrywaniu recesji w szczęce i żuchwie
  • pokrywanie recesji w kl. III Millera oraz rekonstrukcja brodawek dziąsłowych
  • jak radzić sobie, gdy dojdzie do ekspozycji implantu – bez zakażenia??
  • wykorzystanie tkanek miękkich w kształtowaniu wyrostka poekstrakcyjnego