Wykładowcy:

Higienistka Dyplomowana Dorota Karlik

Opis kursu:

PLAN KURSU DWUDNIOWEGO

DZIEŃ PIERWSZY

Część teoretyczna.

 

- Budowa przyzębia, choroby przyzębia (podział, różnice, objawy, czynniki ryzyka)

- Kieszonki przyzębne i recesje dziąsłowe 

- Wskaźniki (API i PBI)

- Cel leczenia periodontopatii, schemat wizyt higienizacyjnych

- Profilaktyka antybiotykowa

- Kiretaż vs skaling głeboki vs root planing

- Skaling ultradźwiękowy

- Piaskowanie, periopolishing, polerowanie, usuwanie nawisów

- Skaling ręczny (podział instrumentów, uchwyt, podparcie, zasady pracy). Pokaz w kamerze.

- Indywidualny instruktaż higieny

- Ergonomia pracy i systematyka skalingu

- Ostrzenie instrumentarium

 

DZIEŃ DRUGI

Część praktyczna. 

 

Cały dzień w gabinecie.  Praca w grupach, na fantomie zainstalowanym na fotelu, następnie na pacjencie.

- Ustawienia operatora i pacjenta

- Ćwiczenia (wg dostarczonych szablonów) doboru instrumentów i ich użycia

- Przyjęcie pacjenta (higienizacja z naciskiem na użycie instrumentów ręcznych)